تبلیغات
روســتای فـــرزیــــان - سواد و تحصیلات
 
روســتای فـــرزیــــان
 
 
جستجو
نویسندگان
نظرسنجی
شما آینده ی روستای فرزیان را چگونه پیش بینی می کنید؟

آمار وبلاگ
تعداد بازدیدها :
آب و هوا
وضعیت آب و هوای فعلی نزدیکترین شهر بزرگ به فرزیان
کلیک کنید>>پیشبینی شش روزه هوای فرزیان
با توجه به آمار سرشماری نفوس و مسكن 1375 ، جمعیت 6 ساله و بیشتر روستای فرزیان 88.5 درصداز کل جمعیت روستا را تشکیل می داده است از این تعداد 506 نفر مرد و 594 نفر زن می باشد . درصد با سوادی برای روستا 67.7 درصد می باشد و به تفكیك جنس برای مردان 73.3 درصد ودرصد باسوادی برای زنان 62.9 درصد بوده است.این میزان در مقایسه با دهستان چاپلق شرقی بخش چاپلق و شهرستان ازنا پایینتر است 

جمعیت 6 ساله و بیشتر روستای فرزیان برحسب سواد به تفكیك جنس


محدوده                                                                   درصد باسوادی

                                                                   مرد و زن           مرد             زن
شهرستان ازنا                                                 78.3            83.7          73.1
بخش چاپلق                                                    70.7             76.5         64.9
دهستان چاپلق شرقی                                    70.4              76           64.9

روستای فرزیان                                                 67.7            73.3        64.9


ارسال شده در: 1388/06/5 :: توسط : مدیر وبلاگ
 
 
 
وزارت تعاون بانک رفاه کارگران سامانه اطلاع رسانی ارتباطات مردمی دولت پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری دفتر مقام معظم رهبری