تبلیغات
روســتای فـــرزیــــان - مشاغل و حرفه ها
 
روســتای فـــرزیــــان
 
 
جستجو
نویسندگان
نظرسنجی
شما آینده ی روستای فرزیان را چگونه پیش بینی می کنید؟

آمار وبلاگ
تعداد بازدیدها :
آب و هوا
وضعیت آب و هوای فعلی نزدیکترین شهر بزرگ به فرزیان
کلیک کنید>>پیشبینی شش روزه هوای فرزیان
در سال 1375 جمعیت 10 ساله و بیشتر روستای فرزیان 973 نفر می باشد این تعداد 78.3 درصد جمعیت كل روستا را تشکیل میدهد . از 973 نفر جمعیت 10 ساله و بیشتر ، 267 نفر شاغل می باشند . درصد اشتغال برای روستا 27.4 درصد بدست می آید این درصد اشتغال برای مردان ( 261 نفر شاغل )59.2درصد و برای زنان 0.2درصد بوده است . براین اساس بار تكفل روستا 4.65 می باشد

جمعیت 10 ساله وبیشتر روستای فرزیان برحسب فعالیت
جمعیت كل     جمعیت 10 ساله وبیشتر     درصداز كل    تعداد افراد شاغل    نرخ اشتغال به درصد       بارتكفل

                        مرد و زن    مرد      زن  
1243                 973       441     532         78.3              267                   27.4                  4.65
 

توزیع شاغلان بر اساس وضعیت غالب اقتصاد روستا صورت گرفته است تعداد شاغلان در بخش كشاورزی 86.8 درصد بخش صنعت 9.3 درصد و بخش خدمات 3.7 درصد بوده است.


توزیع شاغلان بر حسب بخشهای اقتصادی


بخش كشاورزی             بخش صنعت                    بخش خدمات               جمع

تعداد       درصد              تعداد       درصد                تعداد        درصد           تعداد        درصد
231         86.8               25          9.3                  10           3.7             266         100

ماخذ برداشتهای میدانی مشاور1382


بخش كشاورزی بیشترین شاغلان را به خود اختصاص داده است در این بخش زراعت نقش غالب ومحور فعالیتها است پس از زراعت و دامداری ، صنعت و خدمات بیشترین شاغلان را در اختیار دارند .
میزان ارضی زراعی روستا بر اساس آمار اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزی 1900 هكتار می باشد كه 900 هكتار به صورت آبی زیر كشت محصولات چون گندم و لوبیا می رود و 100 هكتار دیگر به صورت دیم می باشد .
 دامداری : ای بخش به عنوان تكمیل كنند بخشش زراعت می باشد كشاورزان به همراه زراعت به فعالیتها دامداری و پرورش دام می پردازند بر اساس برداشت های میدانی تعداد دامهای روستای فرزیان 1250 راس گزارش شده که اساساًاز این تعداد 1200 گوسفند و بز و 50 گاو و گوساله می باشد .
در بخش صنعت وجود كارگرانی كه در شهر ازنا كار می كنند به دلیل نزدیكی به شهر در رفت و آمدند .بخش خدمات :؛ 
وجود خرده فروشی در روستای فرزیان این بخش اقتصادی را نیز فعال كرده است در روستا ، 11 واحد تجاری وجود دارد .ارسال شده در: 1388/06/4 :: توسط : مدیر وبلاگ
 
 
 
وزارت تعاون بانک رفاه کارگران سامانه اطلاع رسانی ارتباطات مردمی دولت پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری دفتر مقام معظم رهبری