تبلیغات
روســتای فـــرزیــــان - كاربری فضاهای موجود
 
روســتای فـــرزیــــان
 
 
جستجو
نویسندگان
نظرسنجی
شما آینده ی روستای فرزیان را چگونه پیش بینی می کنید؟

آمار وبلاگ
تعداد بازدیدها :
آب و هوا
وضعیت آب و هوای فعلی نزدیکترین شهر بزرگ به فرزیان
کلیک کنید>>پیشبینی شش روزه هوای فرزیان
كاربری اراضی روستای فرزیان درچند رده كلی قابل بررسی است،که این کاربریها به تفکیک شرایط کمی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
كاربرری مسكونی : 
سطوح اختصاص یافته به این كاربری 139966 متر مربع است این مقدار مساعت58.6 درصد از سطح روستا می باشد با توجه به جمعیت 1204 نفری در سال 1382 سرانه مسكونی 116.3 متر مربع برای هر نفر است . تعداد خانوار روستا 311 خانوار می باشدبعد خانوار نیز 3.9 می باشددرنتیجه سرانه مسکونی هر خانوار 452.5 متر مربع می باشد. با توجه به وسعت روستا و استقرار گاه آن كه یك روستای جلگه ای است مساحت مساكن زیاد است .

 كاربری تجاری :

این كاربری شامل چند خرده فروشی و فروشگاه تعاونی می باشد كه کل مساحت 932 متر مربع می باشد و سرانه آن 0.8 متر مربع برای هر نفر است این كاربری 0.35درصد از سطح روستا را به خود اختصاص داده است،تعداد خرده فروشی 11 واحد برداشت شده است كه در طول معبر درجه یک روستا با امتداد شمال غربی - جنوب شرقی است استقرار یافته اند و شركت تعاونی در شمال روستا واقع شده است .


 كاربری مذهبی :
روستای فرزیان شامل 3 مسجد یك حسینه می باشد . مساحت این كاربری 1200 متر مربع می باشد كه 5 درصد از سطح کل کاربریها را به خود اختصاص داده است . و سرانه هر نفر یك متر مربع می باشد 

كاربری آموزشی : 
كاربری آموزشی شامل مراکز، مهد كودك ، مدرسه ابتدایی و راهنمایی می باشد كه به ترتیب 118 متر مربع 3941 متر مربع و 4339 متر مربع مساحت دارند . این كاربری ها به ترتیتب 05/0 درصد ، 1.7 درصد و 1.8 درصد از سطح روستا و سطوح اختصاص یافته آن می باشدو سرانه هر نفر به ترتیب 0.1 متر مربع ، 3.3متر مربع و 3.6 متر مربع می باشد .
مهد كودك روستا در كنار كتابخانه در غرب روستا واقع شده است . و مدارس راهنمایی و ابتدایی در منتهی الیه شمال شرق روستا استقرار یافته اند . 
 
كاربری درمانی- بهداشتی 
این كاربری درروستا شامل خانه بهداشت و حمام می شود . خانه بهداشت 220 متر مربع مساحت دارد این مركز 0.1درصد از سطح روستا را به خو د اختصاص داده است . مساحت حمام 450 متر مربع می باشد كه 0.2 درصد از سطح كل كاربری ها و 0.4 متر مربع سرانه هر نفر می شود . خانه بهداشت روستا در شمال شرقی روستا در كنار مدارس ابتدایی و راهنمایی روستا واقع شده است و حمام روستا در كنار مسجد جامع فرزیان قرار دارد .

كاربری اداری – انتظامی 
این كاربری شامل پایگاه مقاومت بسیج به عنوان كاربری انتظامی و كاربری اداری آن خانه شورا است . این كاربری در مجموع 1243 متر مربع مساحت دارد . و سطح اختصاص یافته به این كاربری 0.52 درصد از سطح كل كاربری هاست و سرانه هر نفر1.02متر مربع می باشد .

كاربری فرهنگی – تاریخی 
این كاربری شامل یك كتابخانه می شود كه در سمت غرب روستا واقع شده است مساحت این كتابخانه 182 متر مربع می باشد كه 0.1 درصد از سطح كل كابریها و 0.2متر مربع سرانه هر نفر می باشد .

تاسیسات و تجهیزات 
تاسیسات و تجهیزات روستا شامل مخابرات، پست برق،محل توزیع سوخت وغسالخانه می باشد.مساحت این کاربری1200 متر مربع است که 0.5 درصد از سطح کل کاربریها می باشد و سرانه هر نفر 1 مترمربع است.

 كاربری معابر و فضاهای باز 
سطوح مربوط به كاربری 84946 متر مربع است كه به جزء معبر درجه یك روستا كه آسفالته می باشد بقیه معابر خاكی می باشند این كاربری 35.6 درصد از مساحت روستا را به خود اختصاص داده است و سرانه هر نفر70.6متر مربع برآورد می شود كاربری فوق بعد از كاربری مسكونی بیشترین درصد از مساحت روستارا به خود اختصاص داده است .  
ارسال شده در: 1388/06/1 :: توسط : مدیر وبلاگ
 
 
 
وزارت تعاون بانک رفاه کارگران سامانه اطلاع رسانی ارتباطات مردمی دولت پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری دفتر مقام معظم رهبری