تبلیغات
روســتای فـــرزیــــان - تعیین كمبود ها
 
روســتای فـــرزیــــان
 
 
جستجو
نویسندگان
نظرسنجی
شما آینده ی روستای فرزیان را چگونه پیش بینی می کنید؟

آمار وبلاگ
تعداد بازدیدها :
آب و هوا
وضعیت آب و هوای فعلی نزدیکترین شهر بزرگ به فرزیان
کلیک کنید>>پیشبینی شش روزه هوای فرزیان
در بررسی كاربری موجود در روستای فرزیان نشان از نارسایی و مشكلاتی كه در این زمینه وجود دارد و هست ، عمده ترین مشكلات در زمینه كاربری اراضی روستا : 
- فقدان كاربری فضای سبز و ورزش 
- فقدان كاربری صنعتی 
- عدم وجود پایا نه برای حمل ونقل مسافر و بار 
- وجود زمینهای بایر و ابنیه مخروبه در قسمت جنوب روستا 
- كمبود امكانات آموزشی 
رفع كمبودهای فوق در جهت توسعه و افزایش جمعیت روستا و خدمات رسانی به حوزه نفوذ آن مد نظر بوده كه در زمینه كاربریهای پیشنهادی ارائه شده است .

كاربری مسكونی :
جمعیت روستای فرزیان در افق طرح 1356 نفر می شود كه نسبت به سال 1382 ، 149 نفر به جمعیت روستا اضافه شده است باتوجه به بعد خانوار پیش بینی كه 5.4 نفر می باشد حدود 28 خانوار به روستا اضافه می شود در حال حاضر هر واحد مسكونی كه مختص به یك خانوار می باشد 465 متر مربع مساحت دارد در طرح پیشنهادی به كاربری مسکونی 158913 متر مربع اختصاص پیدا می كند كه این مساحت 54.2 درصد روستا را به شامل می شود و سرانه هر نفر 117.2 متر می باشد . این كاربری نسبت به وضع موجودافزایش سطح داشت است و سرانه آن یك مترمربع پیشرفت نسبت به وضع موجود دیده می شود .

كاربری تجاری:
 كاربری فوق در طرح پیشنهادی 1232 متر از سطح را در بر می گیرد و شامل كاربری تجاری و شركت تعاونی است . كاربری تجاری در سطح روستا پراكنده ، می باشد بیشتر تراكم آن در امتداد معبر درجه یك روستا ست . این كاربری 492 متر مربع از سطح روستا را در بر گرفته است كه 0.17 در صد آن می باشد و سرانه هر نفر 0.36 متر می باشد . شركت تعاونی 740 متر مربع اختصاص یافته كه نسبت به وضع موجود 150 متر اضافه شده است این كاربری 0.25 درصد از سطح روستا را به خود اختصاص داده است و سرانه هر نفر 0.55 متر مربع می باشد .

 كاربری آموزشی : 

این كاربری در روستای فرزیان شامل مهد كودك ،مدارس ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان می شود. و در مجموع 13207 متر مربع مساحت دارد كه 4.5 درصد از سطح روستا را شامل می شود و سرانه هر نفر 9.7 متر مربع برآورد شده است .
نوع كاربری                   سطح (m2 )               سرانه                درصد از كل
مهد كودك                      300                          0.2                  0.1
مدرسه ابتدایی             5368                         4                     1.83
مدرسه راهنمایی          4339                        3.2                   1.48
دبیرستان                      3200                        2.4                   1.09

كاربری مذهبی :
این كاربری در وضع موجود شامل 3 مسحد به مساحت 1200 متر مربع می باشد و در طرح پیشنهادی هیچ سطحی به آن اضافه شده است .

كاربری فرهنگی – تاریخی :
كاربری فرهنگی در طرح پیشنهادی 460 متر مربع اختصاص داده شده است كه این مساحت 0.16درصد ازسطح كل كاربریها را شامل می شود و سرانه هر نفر 0.3 متر مربع می شود.
كاربری تاریخی : براساس استعلام از میراث فرهنگی استان این كاربری در خارج از محدوه روستا واقع شده است 
6-5-4-كاربری درمانی بهداشتی :
این كاربری شامل خانه بهداشت و حمام می شود كه نسبت به وضع موجود مساحت بیشتری اختصاص داده شده است . خانه بهداشت 690 متر مربع مساحت دارد كه 0.24 درصد از سطح كل كاربریها و سرانه هر نفر 0.5 متر مربع هر نفر میشود .

كاربری اداری – انتظامی : 
این كاربری در كل 1570 متر مربع مساحت پیدا كرده است . فقط كاربری اداری در طرح پیشنهادی افزایش سطح داشته است در كاربری انتظامی 1220 متر مربع اختصاص داده شده بود كه سرانه آن 0.9متر مربع برای هر نفر است و سطحی بالغ بر 0.42 درصد از روستا را در بر می گیرد .كابری اداری 350 متر مربع است كه 0.12 درصد از سطح كل كاربریها و 0.3 متر سرانه هر نفر است 

كاربری فضای سبز : 
كاربری فضای سبز در وضع موجود سطح مشخصی را شامل نمی شده است در طرح پیشنهادی 1570 متر به عنوان فضای سبز به روستا پیدا كرده است كه این سطح 5.36 در صد سطح روستا شامل می شود و سرانه هرنفر 11.6 متر مربع است .

كاربری ورزشی - تفریحی 
این كاربری شامل محل بازی كودكان می شود سطح اختصاص داده شده به آن 2100 متر مربع است كه 0.72 درصد از سطح كل كاربریها را در بر گرفته است و سرانه هر نفر 1.5متر مربع می شود .


كاربری تاسیسات : 
این كاربری شامل دفتر مخابرات ، شركت توزیع سوخت ، منبع تامین آب ، غسلخانه می شود . سطح كل این كاربری 1614 متر مربع است .و از سطح روستا 0.55 درصد شامل می شود در سرانه هر نفر 1.05 متر مربع می شود .

معابر و فضای باز :
این كاربری بعد از كاربری مسكونی بیشترین سطوح را به خود اختصاص داده است مساحت در بر گرفته این كاربری 77415 متر مربع می شود كه سطی بالغ بر 24.6 درصد از سطح كل كاربریها را شامل می شود و سرانه هر نفر 57.1 می شود این كاربری نسبت به وضع موجود كاهش داشته است و علت آن توسعه و ساخت زمینهای باز در داخل محدوده روستا و اختصاص آن به كاربریهای پیشنهادی است 

پایانه : 
در طرح پیشنهادی كاربری ایستگاهی برای روستا در نظر گرفته شده است كه باتوجه به رفت وآمد جمعیت روستای فرزیان و حوزه نفوذ آن سطی برابر با 460 متر مربع به این كاربریها در قسمت جنوب شرقی اختصاص پیدا كرده است این سطح 0.16 درصد از سطح كل كاربری ها را به خود اختصاص داده است و سرانه هر نفر 0.34 متر مربع می شود .

گورستان : 

محل گرستان فعلی در قسمت شمال غربی روستا است ولی طبق ضوابط سازمان محیط زیست محل گورستان در 500 متری زمینهای بایر شمال غربی محدوده روستا می تواند مستقر گردد .

ارسال شده در: 1388/05/24 :: توسط : مدیر وبلاگ
 
 
 
وزارت تعاون بانک رفاه کارگران سامانه اطلاع رسانی ارتباطات مردمی دولت پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری دفتر مقام معظم رهبری