تبلیغات
روســتای فـــرزیــــان - سن و جنس
 
روســتای فـــرزیــــان
 
 
جستجو
نویسندگان
نظرسنجی
شما آینده ی روستای فرزیان را چگونه پیش بینی می کنید؟

آمار وبلاگ
تعداد بازدیدها :
آب و هوا
وضعیت آب و هوای فعلی نزدیکترین شهر بزرگ به فرزیان
کلیک کنید>>پیشبینی شش روزه هوای فرزیان
بر اساس آمار به دست آمده از خانه بهداشت روستا جمعیت روستا در سال 1382 ، 1204 نفر محاسبه شده است از این تعداد 593 نفر مرد و 611 نفر زن می باشند . نسبت جنسی برای كلیه مقاطع سنی 97 درصد است كه نشان از مهاجرت روستا كه بیشتر قشر جوان و مردان را در بر می گیرد.یعنی در برابر هر 97 مرد 100 زن وجود داردكه مشكلات زیادی از جمله پایین آمدن قدرت تولیدی روستا ، پیری جمعیت ودختران ازدواج نکرده را شاهدیم . نسبت جنسی در گروه 14 – 0ساله 79، درگروه سنی 14 –15 ساله ، 99.7 و در گروه سنی 65 سال به بالا 134 می باشد .
گروه سنی 14-0 ساله،27.8از کل جمعیت روستا را شامل می شود گروه سنی 64 – 15 ساله ، 59.7 درصد وگروه سنی 65 ساله وبیشتر 12.5 درصد از كل جمعیت را شامل می شوند. 

گروه سنی             مردان        زنان         جمع         نسبت جنسی        درصد از كل جمعیت


14 –0 ساله             148           187        335                  79                         27.8               
65-15 ساله            359           360         719               99.7                       59.7   
65 سال و بیشتر      86             64          150                134                        12.5
جمع                       593           611         1204                97                         100ارسال شده در: 1388/06/7 :: توسط : مدیر وبلاگ
 
 
 
وزارت تعاون بانک رفاه کارگران سامانه اطلاع رسانی ارتباطات مردمی دولت پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری دفتر مقام معظم رهبری